Gratis levering in de Benelux tot 10kg

FINSIL 134 THIXO POLYCONDENSATIE

finsil 134 thixo is een verdikkingsmiddel dat vloeibare siliconen omzet in een dikke pasta zodat deze verticaal kan worden aangebracht met een spatel.

 7,50 137,50 HTVA

Beschrijving

Een thixotroop middel is een vloeistof die aan siliconen wordt toegevoegd om het product in te dikken.

Finsil 134 Thixo is een verdikkingsmiddel dat siliconen in een pasta verandert zodat het minder vloeibaar is en met een spatel kan worden aangebracht.

Deze thixo is ideaal voor verticale toepassingen, op plafonds of om een dun membraan rond het gewenste element te maken.

Finsil 134 thixo moet samen met finsil 134 silicone worden gebruikt. Het kan echter ook werken met andere polycondensatiesiliconen. In dit geval is het nodig om een kleine test uit te voeren om er zeker van te zijn dat de twee componenten compatibel zijn.

De thixotrope eigenschappen van polycondensatiesiliconen zijn niet compatibel met die van polyadditiesiliconen en omgekeerd.

Voor de verwerking is het belangrijk om de aanbevolen volgorde van toevoeging te volgen, zodat de katalysator volledig gedispergeerd is in het vloeibare rubber voordat thixotropie wordt gegenereerd.

Kenmerken

Implementatie

Kleur: transparant tot lichtgeel

Relatieve dichtheid bij 25°C (gcm-3): 0,90

Viscositeit bij 25°C (mPa.s): 800

Levensduur: 12 maanden vanaf productiedatum

Meng de siliconen met de overeenkomstige hoeveelheid katalysator.

Als het mengsel homogeen is, voeg dan tussen de 3 en 5% thixotroop toe. Hoe meer je toevoegt, hoe sterker de thixotropie zal zijn (het is niet nodig om veel toe te voegen).

Laat een paar minuten staan en test voor gebruik op een verticaal stuk karton of een vergelijkbare ondergrond om er zeker van te zijn dat er voldoende thixotropie is bereikt.

Als de textuur je bevalt, kun je aan de slag.

Als je denkt dat je het oppervlak “glad” moet maken, kun je een beetje zeep op je vinger gebruiken.

Het product moet in de originele verpakking bewaard worden tussen 15°C en 25°C.

Beveiliging

Draag handschoenen.

Contact met de ogen: spoel de ogen grondig uit met stromend water. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.

Huidcontact: Grondig wassen met water en zeep. Verwijder verontreinigde kleding en was deze. Raadpleeg een arts als je huiduitslag krijgt.

Inslikken: geen braken opwekken tenzij een arts u dat opdraagt. Raadpleeg een arts.