Gratis levering in de Benelux tot 10kg

MM THIXO

MM Thixo is een verdikkingsmiddel dat de silicone een pasta-achtige consistentie geeft zodat het met een spatel kan worden bewerkt.

 12,95 109,57 HT

Beschrijving

MM Thixo is ontworpen om binnen enkele seconden na toevoeging aan het vloeibare siliconenrubber een aantrekkelijke boterachtige consistentie te produceren.

Zodra de juiste textuur is bereikt, kan de silicone worden gebruikt voor verticale of plafondtoepassingen, of om een dun membraan rond het gewenste element te maken.

MM thixo moet worden gebruikt met MM903 of MM922 silicone. Het kan echter ook worden gebruikt met andere condensatieuithardende siliconen.

In dit geval is het altijd nodig om kleinschalige tests uit te voeren voordat je het gebruikt met nieuwe RTV-siliconen.

Voor de verwerking is het belangrijk om de aanbevolen volgorde van toevoeging te volgen, zodat de katalysator volledig gedispergeerd is in het vloeibare rubber voordat thixotropie wordt gegenereerd.

Kenmerken

Implementatie

Verhouding: +/- 2% (bijv. 100g silicone + 2g thixo)

Kleur: heldere, kleurloze tot lichtgele vloeistof.

Relatieve dichtheid bij 25°C (gcm-3): 0,90

Viscositeit bij 25°C (mPa.s): 800

Levensduur: 12 maanden vanaf productiedatum

Meng de siliconen met de hoeveelheid katalysator

Wanneer het mengsel goed gemengd is, voeg je ongeveer 2% van de thixo toe aan het siliconenrubber. (2% genereert thixotropie in 2 minuten)

Borstelachtige of zachtere thixotropie kan worden bereikt door 0,5 tot 1,5% MM thixo toe te voegen. Laat een paar minuten staan en test voor gebruik op een verticaal stuk karton of een vergelijkbare ondergrond om er zeker van te zijn dat er voldoende thixotropie is bereikt.

Als je tevreden bent met de textuur, kun je aan de slag.

Als je denkt dat je het oppervlak “glad” moet maken, kun je een beetje zeep op je vinger gebruiken.

Het product moet in de originele verpakking bewaard worden tussen 15°C en 25°C.

Beveiliging

Draag handschoenen.

Contact met de ogen: spoel de ogen grondig uit met stromend water. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.

Huidcontact: Grondig wassen met water en zeep. Verwijder verontreinigde kleding en was deze. Raadpleeg een arts als je huiduitslag krijgt.

Inslikken: geen braken opwekken tenzij een arts u dat opdraagt. Raadpleeg een arts.