Gratis levering in de Benelux tot 10kg

COLTCAST HD ELEKTRO-ISOLERENDE POLYURETHAANHARS

Polyurethaan giethars voor het beschermen van elektrische systemen.

 10,50 11,90 HTVA

Beschrijving

COLTCAST HEAVY DUTY is een harde polyurethaanhars die je elektrische systemen en elektronische circuits volledig beschermt.

Het hardt uit door de reactie van de twee componenten bij kamertemperatuur.

Coltcast HD is een oplosmiddelvrij systeem met een lage viscositeit dat bestand is tegen water, vocht, stof, fysieke schokken, trillingen en andere verontreinigingen.

Deze hars biedt thermische en mechanische duurzaamheid en chemische weerstand met minimale krimp.

Kenmerken

Voordelen

Mengverhouding per volume: 100 A : 100 B

Shore D hardheid: 40

Verbruik: 1,1 kg/Liter

Dichtheid: 1,14 g/cm³.

Viscositeit: 800 Mpas

Kleur: zwart

Houdbaarheid: 2 tot 45 minuten

Treksterkte: 15 N/mm2

Elektrische weerstand: 18,2 kV/mm

Temperatuurbestendigheid: 110°C (gehard)

Isolatieweerstand bij 23°C: 4,91Ε+13 Ω

Isolatieweerstand bij 70°C: 6,46Ε+12 Ω

Opslag: 12 maanden in gesloten verpakking tussen 10 en 30°C

Inkapseling van kabeluiteinden tot 1 kV

Oplosmiddelvrij

Lage viscositeit

Potlife ontworpen voor snelle uitharding en eenvoudige toepassing

Koud harden

Goede hechting op kabels, kunststoffen en metalen

Uitstekende hydrolytische stabiliteit

Lage exotherme reactietemperatuur

Hoge schokbestendigheid

Weerstand tegen chemicaliën en koolwaterstoffen

Temperatuurbestendigheid

Unieke tweedelige verpakking

Implementatie

Controleer voor het gieten of alle te gebruiken oppervlakken vrij zijn van alle sporen van vocht. Zorg er ook voor dat het oppervlak niet vervuild is door oliën, vetten, stof, smeermiddelen, losmiddelen of andere onzuiverheden die de hechting kunnen verhinderen.

COLTCAST HEAVY DUTY wordt geleverd in een zakje met twee compartimenten, in de juiste mengverhouding. De hars (component A) en verharder (component B) worden gemengd door de dentrale clip te verwijderen en de inhoud gedurende 2 tot 4 minuten in het zakje te bewegen. De componenten moeten zeer zorgvuldig gemengd worden, vooral in de hoeken van het zakje. Wanneer de inhoud goed gemengd is, moet de hoek van het zakje worden afgesneden en de verpakking worden gebruikt als een eenvoudige dispenser. Zorg ervoor dat het procuraat binnen de houdbaarheidsdatum wordt geconsumeerd.

Beveiliging

Vermijd contact met huid, ogen en kleding.

Na huidcontact: onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen. Raadpleeg bij een reactie/irritatie onmiddellijk een arts.

Na oogcontact: geopende ogen enkele minuten onder stromend water uitspoelen. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

Na inslikken: onmiddellijk een arts raadplegen.

Na inademing: De patiënt rustig laten rusten en in de frisse lucht brengen.